نویسنده = عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا
تعداد مقالات: 1
1. ساخت هجا در زبان هورامی (گویش هورامان تخت)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 57-78

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ سید مهدی سجادی