نویسنده = ارسلان گلفام
تعداد مقالات: 6
بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در دانش‌آموزان بینا و نابینا در چارچوب آواشناسی صوت‌شناختی

دوره 3، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 51-66

10.22126/jlw.2016.1240

طاهره محمودی احمدآبادی؛ ارسلان گلفام؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ماندانا نوربخش


مطابقه، مقوله‌ای معنامند در ساخت غیرشخصی: تحلیلی در چارچوب دستور شناختی

دوره 2، شماره 7، بهمن 1393، صفحه 1-29

سحر بهرامی خورشید؛ ارسلان گلفام؛ صدیقه سعیدی زاده


بررسی طرحواره‌های وجهیت در زبان فارسی با رویکرد شناختی

دوره 1، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 101-118

زهرا رحمانی پرهیزکار؛ ارسلان گلفام؛ آزیتا افراشی


مفهوم‌سازی افعال حرکتی بسیط زبان فارسی: رویکردی شناختی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 103-122

ارسلان گلفام؛ آزیتا افراشی؛ غزاله مقدم


شیوة تغییر واکه‌های مرکب در وام‌واژه‌های انگلیسی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 123-137

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ زهرا اسماعیلی متین؛ ارسلان گلفام