نویسنده = فرخنده شجاعی
تعداد مقالات: 1
1. ساخت ناگذرا در گویش بختیاری مسجدسلیمان

دوره 2، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 21-40

والی رضایی؛ فرخنده شجاعی