نویسنده = بهمن زندی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نام‌گذاری اشخاص در بانه از دیدگاه نام‌شناسی اجتماعی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1397، صفحه 1-19

بهزاد احمدی؛ بهمن زندی؛ آرزو نجفیان؛ بلقیس روشن


2. روند نام‎گذاری فرزندان در شهر مهاباد از دیدگاه زبان‎شناسی اجتماعی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1396، صفحه 1-18

بهمن زندی؛ منیژه میر مکری


4. بررسی زبان‌شناختی به‌گویی در گویش کردی ایلام

دوره 2، شماره 6، پاییز 1393، صفحه 69-89

بهمن زندی؛ کرم اله پالیزبان