موضوعات = رده شناسی
تعداد مقالات: 8
نگاشت معنایی فعلهای وجهی فارسی میانۀ زردشتی از دیدگاه رده شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.22126/jlw.2022.7482.1622

نرجس بانو صبوری؛ شهلا شریفی


ساخت‌ها و راهبردهای امری در زبان فارسی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 99-116

10.22126/jlw.2021.6083.1556

رحمان ویسی حصار؛ بابک شریف


واژه‌بست در لری خرم‌آبادی

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-20

10.22126/jlw.2020.4866.1391

فاطمه آخوندی؛ مرضیه صناعتی


راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونه‌های زبانی ایرانی

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 57-76

10.22126/jlw.1970.1073

شهلا شریفی؛ نرجس بانو صبوری


بررسی نظام مطابقه در کردی ایلامی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 49-72

10.22126/jlw.2019.1029

حبیب گوهری؛ زهرا شرفخانی؛ اکبر عزیزی فر


صفت‌سازی و صفت‌زدایی در زبان فارسی از دیدگاه سرنمون رده‌شناختی

دوره 6، شماره 20، خرداد 1397، صفحه 91-107

امین کریمی؛ والی رضایی؛ رضوان متولیان نائینی


بررسی و توصیف حالت‌نمایی در چهار گویش فارسی خوزستان از منظر رده‌شناسی زبان

دوره 2، شماره 8، اردیبهشت 1394، صفحه 1-23

زهرا حامدی شیروان؛ شهلا شریفی؛ محمود الیاسی


بررسی سه تکواژ «-ænæ»، «-æwæ» و «-æɾæ» در هورامی: پس‌اضافه یا حالت‌نما

دوره 2، شماره 7، بهمن 1393، صفحه 115-135

فاطمه یوسفی راد؛ بیستون عباسی