موضوعات = فارسی
تعداد مقالات: 15
2. بررسی فرایند ارتقاء واکه و واژگونی این قاعده در گونه‌های زبان‌ فارسی: رویکرد زایشی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1396، صفحه 19-36

طاهره عزت آبادی پور؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


3. حرکت فرضی در زبان فارسی: رویکردی شناختی به مسیرهای گسترشی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1393، صفحه 1-25

آزیتا افراشی؛ آسیه رحمانی


4. بررسی جایگاه بی‌نشان قید حالت در زبان فارسی

دوره 2، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 1-19

مهرزاد منصوری


5. نظام واژه‌سازی در چارچوب نظریۀ نام‌نگری اشتکاور با نگاهی به زبان فارسی

دوره 2، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 105-124

هما اسدی؛ آزیتا عباسی؛ نینا حسینی کیونانی


7. طبقه‌بندی تغییرات ساختواژی در فرایند وام‌گیری واژه‌ها از زبان ترکی به فارسی

دوره 1، شماره 4، بهار 1393، صفحه 53-72

سید محمد حسینی معصوم؛ حیدرعلی امینی؛ مسیح‌اله نعمتی


8. بررسی طرحواره‌های وجهیت در زبان فارسی با رویکرد شناختی

دوره 1، شماره 4، بهار 1393، صفحه 101-118

زهرا رحمانی پرهیزکار؛ ارسلان گلفام؛ آزیتا افراشی


9. الگوهای کاهش ظرفیت فعلی: شواهدی از زبان فارسی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 49-67

رضوان متولیان


10. مفهوم‌سازی افعال حرکتی بسیط زبان فارسی: رویکردی شناختی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 103-122

ارسلان گلفام؛ آزیتا افراشی؛ غزاله مقدم


11. بررسی ساختواژی و معنایی پسوند «-گر» در زبان فارسی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 1-22

گیتی تاکی؛ پاکزاد یوسفیان؛ ابراهیم مرادی


14. چند کاربرد کلامی دیگر از «که» در فارسی گفتاری

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 103-116

بهروز محمودی بختیاری؛ فرزانه تاج آبادی


15. فعل سبک در افعال مرکّب فارسی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 77-104

مهرزاد منصوری