موضوعات = آواشناسی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی فرایند ارتقاء واکه و واژگونی این قاعده در گونه‌های زبان‌ فارسی: رویکرد زایشی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1396، صفحه 19-36

طاهره عزت آبادی پور؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


5. بررسی کاهش واکه‌ای و مشخصه‌های آکوستیکی واکۀ /æ/ در لهجۀ کرمانی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-14

وحیده ابوالحسنی زاده؛ مریم عبدالعلی زاده