دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 1-109 
3. بررسی و توصیف واژه بست در گویش مراغه‌ای زبان ترکی

صفحه 45-66

علی اصغر غفاری؛ محمد امین صراحی؛ منصور شعبانی


6. محدودیت‌های ناظر بر زایایی فعل‌های برگرفته از اسم و صفت در فارسی معیار

صفحه 109-132

ارسلان گلفام؛ اردشیر ملکی مقدم؛ فائقه ابراهیم پورنیک