بررسی ترکیبی‌/تحلیلی‌بودگی مقوله‌های تصریفی فعل در گویش کردی خزلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زبانشناسی، دانشگاه آزاد، ایلام، ایران

2 گروه زبانشناسی,دانشگاه ازاد اسلامی,واحد ایلام,ایلام ,ایران

3 گروه زبان، دانشگاه علوم پزشکی ایلام

10.22126/jlw.2020.3737.1243

چکیده

هدف پژوهش حاضر توصیف، تبیین و بررسی تحلیلی/ترکیبی‌بودگی مقوله‌های تصریفی فعل شامل زمان، نمود، وجه، جهت، قطبیت، مطابقه و ساخت سببی در گویش کردی خزلی از خانواده‌ی کردی جنوبی می‌باشد. داده‌ها از بررسی فایل‌های صوتی به‌صورت پیکره‌ای، مصاحبه‌های هدایت‌شده و یادداشت‌های آوانویسی‌شده از گویشوران بومی روستاهای کارزان در استان ایلام طی سال‌های 1397-1396 گردآوری شده‌اند. مقوله‌های زمان، وجه و نمود در این گونه‌ی زبانی هم‌پوشانی دارند، بنابراین، به‌عنوان یک مقوله‌ بررسی شدند. نتایج نشان داد که مقوله‌ی زمان-وجه-نمود در این گویش عمدتاً به-صورت ترکیبی و در مواردی هم به‌صورت ترکیبی و هم به‌صورت تحلیلی بازنمایی می‌شود. به‌علاوه، در گویش کردی خزلی مقوله‌های قطبیت، جهت، مطابقه و سببی‌سازی نیز عمدتاً به‌صورت ترکیبی بازنمایی می‌شوند. میزان ترکیبی‌بودگی یک فعل بر اساس صورتی از فعل که بیشترین میزان ترکیبی‌بودگی را دارد، تعیین و براساس ارزش تعداد مقوله-در-واژه محاسبه می‌شود. این ارزش در این گونه‌ی زبانی 7-6 به دست آمد که از این نظر گویش کردی خزلی در زمره‌ی زبان‌های رایج دنیا رده‌بندی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات