اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 769
تعداد پذیرش 188
تعداد عدم پذیرش 467
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 352

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 244
تعداد مشاهده مقاله 171092
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 115148
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 42 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 112 روز
درصد پذیرش 24 %