اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 642
تعداد پذیرش 143
تعداد عدم پذیرش 400
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 305

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 209
تعداد مشاهده مقاله 136397
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 87675
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 40 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 121 روز
درصد پذیرش 22 %