اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 703
تعداد پذیرش 163
تعداد عدم پذیرش 435
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 329

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 228
تعداد مشاهده مقاله 155508
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 100546
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 41 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 117 روز
درصد پذیرش 23 %