داوران

نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت/سازمان پابلونز

زهرا

ابوالحسنی چیمه

دانشیار

دانشیار زبان‌شناسی،  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، تهران، ایران

 

وحیده

ابوالحسنی زاده

استادیار

دانشگاه شهید باهنر

https://publons.com/researcher/4931007/vahide-abolhasanizadeh/

زهره

احمدی پور اناری

استادیار

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

 

هما

اسدی

استادیار

گروه زبانشناسی، دانشگاه اصفهان

 

محرم

اسلامی

دانشیار

دانشگاه زنجان

 

زهرا

اسماعیلی متین

سایر

گروه زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

 

آزیتا

افراشی

دانشیار

زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

حمیدرضا

اکبری

استادیار

گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی

https://publons.com/researcher/4427697/hamidreza-akbari

عباس

امیدی

سایر

دانشگاه رازی

 

مریم

ایرجی

استادیار

گروه زبان شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

راحله

ایزدی فر

استادیار

دانشگاه بوعلی‌سینا

https://publons.com/researcher/3568008/ebrahim-badakhshan

امید

آزاد

استادیار

گروه زبان انگلیسی مجتمع آموزش عالی گناباد

 

فردوس

آقا گل زاده سیلاخوری

دانشیار

گروه زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

 

عباسعلی

آهنگر

استاد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

حسین

بازوبندی

استادیار

دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

 

پارسا

بامشادی

سایر

دانشگاه شهید بهشتی

 

ابراهیم

بدخشان

دانشیار

دانشگاه کردستان

https://publons.com/researcher/3568008/ebrahim-badakhshan

سحر

بهرامی خورشید

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

 

محمود

بی جن خان

استاد

دانشگاه تهران

 

آرش

پالیزبان

سایر

استاد مدعو دانشگاه ایلام

 

علی

پیرحیاتی

سایر

دانش‌آموخته دکتری زبانشناسی

 

رؤیا

تابعی

سایر

دانشگاه رازی

 

شجاع

تفکری رضایی

دانشیار

دانشگاه رازی

 

لادن

جواهری

سایر

دانشگاه رازی

 

یاسمن

چوبساز

سایر

دانشگاه رازی

 

فاطمه

حسنی جلیلیان

سایر

دانشگاه الزهرا-

 

هانا

حسینی

سایر

دکتری زبان‌شناسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه رازی

 

سید محمد

حسینی معصوم

دانشیار

دانشگاه پیام نور

 

بهمن

حیدری

سایر

آموزش و پرورش

 

مصطفی

خان محمدی

سایر

دانشگاه رازی

 

علیرضا

خرمایی

 

دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1819862/alireza-khormaee

پروانه

خسروی زاده

 

 

 

شادی

داوری

سایر

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

نگار

داوری

 

 

 

حسین

داوری

دانشیار

گروه زبان انگلیسی دانشگاه دامغان

 

مرتضی

دستلان

استادیار

گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه پیام نور

 

مسعود

دهقان

دانشیار

گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشگاه کردستان

https://publons.com/researcher/3881237/masoud-dehghan

لیلا

دیانت

سایر

مجتمع آموزش عالی لارستان

 

جلال

رحیمیان

استاد

دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1819154/jalal-rahimian

پریا

رزم دیده

استادیار

زبان‌شناسی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

 

ابراهیم

رضاپور

استادیار

دانشگاه سمنان

 

والی

رضایی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

حسین

رضویان

دانشیار

دانشگاه سمنان

 

رحیمه

روح پرور

 

 

 

بلقیس

روشن

استاد

استاد دانشگاه پیام نور

 

منصور

ریاحی چلوانی

سایر

دانشگاه رازی

 

محمدصدیق

زاهدی

استادیار

دانشگاه فرهنگیان سنندج

 

فرهاد

ساسانی

دانشیار

زبان شناسی .. دانشگاه الزهرا

 

جهاندوست

سبزعلیپور

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

https://publons.com/researcher/4463371/jahandoost-sabzalipour/

سیدمهدی

سجادی

سایر

دانشجو

 

علیرضا

سلیمانی

سایر

دانشگاه رازی

 

کورش

صابری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه رازی

 

نرجس بانو

صبوری

دانشیار

زبانشناسی، دانشگاه پیام نور

https://publons.com/researcher/4898184/narjes-banou-sabouri

رویا

صدیق ضیابری

استادیار

گروه زبانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود

 

امید

طبیب زاده

 

دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا

 

بیستون

عباسی

سایر

دانشگاه پیام نور

 

علی

علیزاده

دانشیار

گروه زبان شناسی. دانشگاه فردوسی مشهد

 

مهدی

فتاحی

استادیار

دانشگاه رازی

 

رضا

قنبری عبدالملکی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دامغان

 

گلناز

قوامی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

 

عامر

قیطوری

دانشیار

دانشگاه رازی

https://publons.com/researcher/4926860/amer-gheitury

عالیه

کرد زعفرانلو کامبوزیا

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

 

یادگار

کریمی

دانشیار

دانشگاه کردستان،

 

ارسلان

گلفام

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

 

حبیب

گوهری

استادیار

گروه زبانشناسی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد، ایلام

 

بهروز

محمودی بختیاری

دانشیار

دانشگاه تهران

 

شهرام

مدرس خیابانی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی و احد کرج

 

روناک

مرادی

استادیار

دانشگاه پیام نور

 

محمد

مطلبی

استادیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

حسین

مغانی

سایر

دانشگاه رازی

 

کمال

ملکیان

سایر

دانشگاه رازی

 

جعفر

میرزایی

استادیار

دانشگاه رازی

 

عیسی

نجفی

استادیار

دانشگاه رازی

 

آرزو

نجفیان

دانشیار

دانشگاه پیام نور

 

زانیار

نقشبندی

استادیار

گروه زبان و ادبیات کردی، دانشگاه کردستان

 

هنگامه

واعظی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

https://publons.com/researcher/4447368/hengameh-vaezi

مینا

وندحسینی

مربی

مدرس دانشگاه پیام نور تهران

 

هیوا

ویسی

دانشیار

دانشگاه رازی، کرمانشاه

 

رحمان

ویسی حصار

استادیار

دانشگاه کردستان

https://publons.com/researcher/2104393/rahman-veisi-hasar