تماس با ما

آدرس: کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجلۀ مطالعات زبان و گویش های غرب ایران

ایمیل: jlw@razi.ac.ir

تلفن: 08334283903

 

 

 


CAPTCHA Image