تعداد اصل مقالات دریافت شده 111,846
تعداد مقالات رد شده 461
تعداد مقالات پذیرفته شده 185
درصد پذیرش 24
تعداد داوران 101

مجلۀ «مطالعات زبان­‌ها و گویش‌های غرب ایران» دارای مجوز شمارۀ 116953/3 تاریخ 1391/05/21 از دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شمارة ثبت 76414 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و بنا بر نامۀ شماره 3/18/214917 تاریخ 1396/09/20 از دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از شمارۀ 8 ، بهار 1394 با درجه علمی منتشر می ­گردد.


رتبة ارزیابی در سال 1401                     «الف»

رتبة ارزیابی در سال 1400                     «الف»


رعایت راهنمای نگارش مقاله، موجود در پیوند راهنمای نویسندگان، در تدوین و تنظیم مقاله‌ها الزامی است. مقاله‌‌‌‌‌ها را در درون قالب مقاله (template) بگنجانید و فرم‌های تعارض منافع و تعهدنامه را در هنگام بارگذاری مقاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در سامانه پرنمایید. درج مشخصات دقیق نویسندگان در هنگام ارسال مقاله‌ها در فایل... ضروری است. نویسندگان محترم می‌توانند وضعیت مقاله‌های خود را در این سامانه پیگیری نمایند و درصورت نیاز با رایانامۀJlw@razi.ac.ir  با گردانندگان مجله ارتباط برقرار نمایند. اصالت مقاله‌های دریافت‌شده در سامانۀ مشابهت‌یاب سمیم نور بررسی می‌شود. مقاله‌های این مجله به‌صورت رایگان در دسترس عموم خوانندگان قرار می‌گیرد و استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بلامانع است. هیچ هزینه‌ای برای چاپ مقاله در این مجله دریافت نمی‌شود.

فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان و در قالب مقالات مجله)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود)؛ و 5. نامه پشتیبان.

قالب مقالات مجله: نسخه نهایی مقاله بعد از طی کردن مراحل داوری و پذیرش مقاله بایستی در قالب مقالات مجله ارسال شود. در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 نوع اعتبار: علمی

 توالی انتشار:  فصلنامه

 زبان نشریه: فارسی (چکیدة فارسی و انگلیسی)

  نوع داوری: دوسو ناشناس

سامانه مشابهت یاب: دارد

 میانگین زمان داوری اولیه: ده روز

میانگین زمان داوری: سه ماه

 نوع دسترسی: رایگان

 نوع انتشار: الکترونیکی

لوگو سمیم نور

 

 

 آدرس: کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دفتر نشریات

تلفن: 08334283903 -دورنگار: 08334283903

 

 


 

 

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-115 

ابر واژگان

نشریات مرتبط