کلیدواژه‌ها = مرکز ثقل طیفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کاهش واکه‌ای و مشخصه‌های آکوستیکی واکۀ /æ/ در لهجۀ کرمانی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-14

وحیده ابوالحسنی زاده؛ مریم عبدالعلی زاده