کلیدواژه‌ها = نام‌شناسی اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نام‌گذاری اشخاص در بانه از دیدگاه نام‌شناسی اجتماعی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1397، صفحه 1-19

بهزاد احمدی؛ بهمن زندی؛ آرزو نجفیان؛ بلقیس روشن