نویسنده = طاهره عزت آبادی پور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فرایند ارتقاء واکه و واژگونی این قاعده در گونه‌های زبان‌ فارسی: رویکرد زایشی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1396، صفحه 19-36

طاهره عزت آبادی پور؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


2. بررسی فرایندهای تضعیف در گویش لری باغملک: واج‌شناسی خودواحد

دوره 3، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 1-23

10.22126/jlw.2017.1191

عباسعلی آهنگر؛ طاهره عزت‌آبادی‌پور؛ مصطفی سلیمانیان