نویسنده = رحمان ویسی حصار
تعداد مقالات: 3
ساخت‌ها و راهبردهای امری در زبان فارسی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 99-116

10.22126/jlw.2021.6083.1556

رحمان ویسی حصار؛ بابک شریف


بررسی نمود ناقص در زبان کردی براساس دستور ساخت‌مدار نشانه‌محور

دوره 3، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 105-126

10.22126/jlw.2016.1248

شرمین نجفی فر؛ رحمان ویسی حصار؛ ابراهیم بدخشان


زمان و نمود در کردی موکریانی

دوره 2، شماره 8، اردیبهشت 1394، صفحه 101-124

رحمان ویسی حصار