نویسنده = سید مهدی سجادی
تعداد مقالات: 4
1. رویکردی شناختی به بازنمایی رویداد حرکت در زبان هَورامی

دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 43-58

سیدمهدی سجادی؛ محمد راسخ مهند؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ علی افخمی


2. رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: فرض‌ها، مفاهیم و اهداف

دوره 2، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 95-113

سیدمهدی سجادی؛ غلامحسین کریمی دوستان


4. ساخت هجا در زبان هورامی (گویش هورامان تخت)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 57-78

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ سید مهدی سجادی