کلیدواژه‌ها = دوزبانگی
فرسایش و تغییرات زبانی در کردی کلهری ایلامی های مقیم تهران

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 95-110

10.22126/jlw.1970.1075

شهلا فراستی؛ کورش صابری؛ هیوا ویسی