دوره و شماره: دوره 3، شماره 15، بهمن 1395، صفحه 1-110 

مقاله پژوهشی

بررسی فرایندهای تضعیف در گویش لری باغملک: واج‌شناسی خودواحد

صفحه 1-23

10.22126/jlw.2017.1191

عباسعلی آهنگر؛ طاهره عزت‌آبادی‌پور؛ مصطفی سلیمانیان


رفع التقاء واکه در بافت // در مرز اشتقاق واژه‌های زبان فارسی: نظریة بهینگی

صفحه 25-40

10.22126/jlw.2017.1192

زهرا اسماعیلی متین؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام؛ محمد دبیرمقدم


نظام مطابقه در کلهری و مقایسۀ آن با لکی، سورانی و کرمانجی

صفحه 91-110

10.22126/jlw.2017.1196

مهدی مهدی‌زاده؛ حبیب گوهری؛ غلامحسین کریمی‌دوستان؛ طیبه خوشبخت