دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، خرداد 1393 

مقاله پژوهشی

1. بررسی زایشی دستگاه واجی گویش بلوچی سرحدّیِ گرنچین

صفحه 1-30

عباسعلی آهنگر؛ کارینا جهانی؛ گلناز مدرسی قوامی؛ فهیمه ساغریچی


5. بررسی طرحواره‌های وجهیت در زبان فارسی با رویکرد شناختی

صفحه 101-118

زهرا رحمانی پرهیزکار؛ ارسلان گلفام؛ آزیتا افراشی