نویسنده = شجاع تفکری رضائی
تعداد مقالات: 3
1. بازنمایی کنش گران اجتماعی داستان آب‌بید با بهره‌گیری از الگوی جامعه‌شناختی - معنایی ون لیوون

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 17-33

10.22126/jlw.1970.1070

حمیدرضا اکبری؛ شجاع تفکری رضائی؛ خسرو غلامعلی زاده


2. قلب نحوی در کردی کلهری براساس برنامۀ کمینه‌گرا

دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 1-19

مصطفی خان محمدی؛ شجاع تفکری رضائی


3. وضعیت سازه‌بودگی زنجیره‌های شبه خرده‌جمله در گونۀ موکریانی

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 23-43

شجاع تفکری رضایی؛ رؤیا تابعی