کلیدواژه‌ها = کردی کلهری
تحلیل نمود ایستایی و فعالیتی در کردی کلهری (بر اساس رویکرد فازی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22126/jlw.2023.8651.1676

حبیب گوهری؛ مهرانگیز برآورده؛ طیبه خوشبخت


ساخت تأکید در کردی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-13

10.22126/jlw.2019.4567.1352

مسعود دهقان؛ کورش صابری


فرسایش و تغییرات زبانی در کردی کلهری ایلامی های مقیم تهران

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 95-110

10.22126/jlw.1970.1075

شهلا فراستی؛ کورش صابری؛ هیوا ویسی


قلب نحوی در کردی کلهری براساس برنامۀ کمینه‌گرا

دوره 6، شماره 23، دی 1397، صفحه 1-19

مصطفی خان محمدی؛ شجاع تفکری رضائی؛ خسرو غلامعلی زاده