موضوعات = کردی
تعداد مقالات: 11
1. تفاوت رفتاری فرایندهای واجی و واژ واجی در چارچوب رویکرد بهینگی: بررسی فرایند تضعیف در گویش کردی ایلام

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 17-32

کرم اله پالیزبان؛ آرزو نجفیان؛ فاطمه کرمپور؛ محمدرضا احمدخانی


2. قلب نحوی در کردی کلهری براساس برنامۀ کمینه‌گرا

دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 1-19

مصطفی خان محمدی؛ شجاع تفکری رضائی


3. فرایندهای واجی در گویش کردی سنقر کلیایی

دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 21-41

سلمان خنجری؛ محمد تقی راشد محصل


4. روند نام‎گذاری فرزندان در شهر مهاباد از دیدگاه زبان‎شناسی اجتماعی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1396، صفحه 1-18

بهمن زندی؛ منیژه میر مکری


5. تعیین ردۀ گویش کردی ایلام براساس اندازه‌گیری VOT

دوره 2، شماره 8، بهار 1394، صفحه 79-99

فاطمه عباسیان؛ ماندانا نوربخش


7. تحلیل بهینگی فرایند تضعیف در کُردی سنندجی

دوره 2، شماره 8، بهار 1394، صفحه 63-78

محمدصدیق زاهدی؛ حبیب سلیمانی


8. زمان و نمود در کردی موکریانی

دوره 2، شماره 8، بهار 1394، صفحه 101-124

رحمان ویسی حصار


9. بررسی زبان‌شناختی به‌گویی در گویش کردی ایلام

دوره 2، شماره 6، پاییز 1393، صفحه 69-89

بهمن زندی؛ کرم اله پالیزبان


11. فعل‌های کمکی وجهی در کردی سورانی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 117-134

روناک مرادی