موضوعات = واج شناسی
تعداد مقالات: 13
2. التقای واکه ها و رفع آن در کردی میانه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-15

مهران احمدی؛ محمدصدیق زاهدی؛ وحید غلامی


4. کوتاه شدگی واکه در کردی میانی: تحلیلی براساس اصول واج شناسی بهینگی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-31

10.22126/jlw.2019.1027

مهران احمدی؛ محمدصدیق زاهدی؛ وحید غلامی


5. تحلیل بهینگی فرایند تضعیف در کُردی سنندجی

دوره 2، شماره 8، بهار 1394، صفحه 63-78

محمدصدیق زاهدی؛ حبیب سلیمانی


7. خوشه دوهمخوانی آغازین در گویش سیستانی از دیدگاه واج‌شناسی خودواحد

دوره 2، شماره 8، بهار 1394، صفحه 39-62

سید فرید خلیفه لو؛ منصوره دلارامی فر


8. تعیین ردۀ گویش کردی ایلام براساس اندازه‌گیری VOT

دوره 2، شماره 8، بهار 1394، صفحه 79-99

فاطمه عباسیان؛ ماندانا نوربخش


10. بررسی زایشی دستگاه واجی گویش بلوچی سرحدّیِ گرنچین

دوره 1، شماره 4، بهار 1393، صفحه 1-30

عباسعلی آهنگر؛ کارینا جهانی؛ گلناز مدرسی قوامی؛ فهیمه ساغریچی


11. فرایندهای واجی همخوانی در واژه‌های مشترک بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی (گویش هورامان تخت)

دوره 1، شماره 4، بهار 1393، صفحه 73-100

سید مهدی سجادی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


12. شیوة تغییر واکه‌های مرکب در وام‌واژه‌های انگلیسی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 123-137

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ زهرا اسماعیلی متین؛ ارسلان گلفام


13. ساخت هجا در زبان هورامی (گویش هورامان تخت)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 57-78

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ سید مهدی سجادی