موضوعات = زبان شناسی اجتماعی
تعداد مقالات: 16
3. بررسی نقش‌نماهای کلامی فارسی در مکالمات گویشوران یک‌زبانة ترکی آذربایجانی و دوزبانة ترکی-فارسی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 91-112

مریم سادات غیاثیان؛ افسر روحی؛ عارفه اختری؛ عبدالحسین حیدری


4. فرسایش و تغییرات زبانی در کردی کلهری ایلامی های مقیم تهران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 95-110

10.22126/jlw.1970.1075

شهلا فراستی؛ کورش صابری؛ هیوا ویسی


5. بررسی قاطعیّت در گفتار گویشوران کردی کلهری بر اساس رویکرد تسلّط لیکاف

دوره 6، شماره 22، پاییز 1397، صفحه 41-60

حدیث حاتمی؛ کورش صابری؛ هیوا ویسی


6. بررسی نام‌گذاری اشخاص در بانه از دیدگاه نام‌شناسی اجتماعی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1397، صفحه 1-19

بهزاد احمدی؛ بهمن زندی؛ آرزو نجفیان؛ بلقیس روشن


7. بررسی نظام خویشاوندی کُردی میانی و مقایسۀ آن با فارسی و انگلیسی

دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 1-19

مهران احمدی؛ محمدصدیق زاهدی


8. روند نام‎گذاری فرزندان در شهر مهاباد از دیدگاه زبان‎شناسی اجتماعی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1396، صفحه 1-18

بهمن زندی؛ منیژه میر مکری


9. بررسی زبان‌شناختی به‌گویی در گویش کردی ایلام

دوره 2، شماره 6، پاییز 1393، صفحه 69-89

بهمن زندی؛ کرم اله پالیزبان


11. طبقه‌بندی تغییرات ساختواژی در فرایند وام‌گیری واژه‌ها از زبان ترکی به فارسی

دوره 1، شماره 4، بهار 1393، صفحه 53-72

سید محمد حسینی معصوم؛ حیدرعلی امینی؛ مسیح‌اله نعمتی


12. شیوة تغییر واکه‌های مرکب در وام‌واژه‌های انگلیسی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 123-137

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ زهرا اسماعیلی متین؛ ارسلان گلفام


13. بررسی واژگان خویشاوندی هورامی براساس معیارهای مورداک

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 31-55

بیستون عباسی؛ کریستین کزازی


14. بررسی مهجورشدگی واژگان عربی در مطبوعات زبان فارسی در سدۀ اخیر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 15-30

والی رضایی؛ ملیحه رحیمی


16. سیر جنسیّت‌زدگی در ادبیات داستانی معاصر زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 105-127

آزاده شریفی مقدم؛ وحیده ابوالحسنی زاده؛ سمیرا تجرد