نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، شیما سبک‌شناسی نحوی داستان ”قفس“ صادق چوبک بر اساس صدای دستوری [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 85-104]
 • اسدی، هما نظام واژه‌سازی در چارچوب نظریۀ نام‌نگری اشتکاور با نگاهی به زبان فارسی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 105-124]
 • افخمی، علی بازنمود شبکه‌های اجتماعی در مطبوعات ایران از منظر تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 91-108]
 • افراشی، آزیتا حرکت فرضی در زبان فارسی: رویکردی شناختی به مسیرهای گسترشی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 1-25]
 • الیاسی، محمود بررسی نگرش‌های شناختی و عاطفی دوزبانه‌های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیار بر اساس رویکرد ذهن‌گرایی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 27-46]
 • الیاسی، محمود بررسی و توصیف حالت‌نمایی در چهار گویش فارسی خوزستان از منظر رده‌شناسی زبان [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 1-23]
 • ایمانی، آوا تحلیل آکوستیکی ”آهنگ“ در قصه‌گویی کودکان فارسی‌زبان بر پایۀ الگوی خیزان، افتان و پیوستگی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 41-60]
 • انصاریان، شادی نگاهی به کاربرد پیکره‌ها در برخی حوزه‌های زبان‌شناسی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 109-126]

ب

 • بامشادی، پارسا نگاهی به کاربرد پیکره‌ها در برخی حوزه‌های زبان‌شناسی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 109-126]
 • بهرامی خورشید، سحر مطابقه، مقوله‌ای معنامند در ساخت غیرشخصی: تحلیلی در چارچوب دستور شناختی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 1-29]
 • بهمردی شریف آباد، بهاره بازنمود شبکه‌های اجتماعی در مطبوعات ایران از منظر تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 91-108]

پ

 • پالیزبان، کرم اله بررسی زبان‌شناختی به‌گویی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 69-89]
 • پیروزفر، ماندانا بررسی نگرش‌های شناختی و عاطفی دوزبانه‌های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیار بر اساس رویکرد ذهن‌گرایی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 27-46]

ح

 • حامدی شیروان، زهرا بررسی و توصیف حالت‌نمایی در چهار گویش فارسی خوزستان از منظر رده‌شناسی زبان [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 1-23]
 • حیدری، بهمن اسم‌خودمانی الگویی جهت بازنمایی رفتار کلامی اعتراض و رضایت در کردی‌کرمانشاهی [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 25-37]
 • حسینی کیونانی، نینا نظام واژه‌سازی در چارچوب نظریۀ نام‌نگری اشتکاور با نگاهی به زبان فارسی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 105-124]
 • حق بین، فریده سازوکار معناپردازی رنگ در بیلبوردهای تجاری شهر تهران: مطالعة موردی بیلبوردهای تجاری شرکت بیمة معلم، پودر تاژ و اسنک چی‌توز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 61-84]

خ

 • خانزاده، معصومه چندمعنایی حرف اضافۀ ”به“ در زبان فارسی با رویکرد معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 57-79]
 • خلیفه لو، سید فرید خوشه دوهمخوانی آغازین در گویش سیستانی از دیدگاه واج‌شناسی خودواحد [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 39-62]

د

 • دلارامی فر، منصوره خوشه دوهمخوانی آغازین در گویش سیستانی از دیدگاه واج‌شناسی خودواحد [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 39-62]
 • دین محمدی، غلامرضا تحلیل ساختواژی ابداعات واژگانی در آنگاه پس از تندر اخوان ثالث [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 31-56]

ر

 • رحمانی، آسیه حرکت فرضی در زبان فارسی: رویکردی شناختی به مسیرهای گسترشی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 1-25]
 • رضایی، والی ساخت ناگذرا در گویش بختیاری مسجدسلیمان [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 21-40]
 • رضی نژاد، سید محمد فرایند درج واکه در خوشه‌های همخوانی پایانی در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 81-93]
 • رضویان، حسین چندمعنایی حرف اضافۀ ”به“ در زبان فارسی با رویکرد معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 57-79]

ز

 • زاهدی، محمدصدیق تحلیل بهینگی فرایند تضعیف در کُردی سنندجی [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 63-78]
 • زندی، بهمن بررسی زبان‌شناختی به‌گویی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 69-89]

س

 • سجادی، سیدمهدی رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: فرض‌ها، مفاهیم و اهداف [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 95-113]
 • سعیدی زاده، صدیقه مطابقه، مقوله‌ای معنامند در ساخت غیرشخصی: تحلیلی در چارچوب دستور شناختی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 1-29]
 • سلیمانی، حبیب تحلیل بهینگی فرایند تضعیف در کُردی سنندجی [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 63-78]

ش

 • شجاعی، فرخنده ساخت ناگذرا در گویش بختیاری مسجدسلیمان [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 21-40]
 • شریفی، شهلا بررسی و توصیف حالت‌نمایی در چهار گویش فارسی خوزستان از منظر رده‌شناسی زبان [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 1-23]

ع

 • عباسی، آزیتا نظام واژه‌سازی در چارچوب نظریۀ نام‌نگری اشتکاور با نگاهی به زبان فارسی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 105-124]
 • عباسی، بیستون بررسی سه تکواژ «-ænæ»، «-æwæ» و «-æɾæ» در هورامی: پس‌اضافه یا حالت‌نما [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 115-135]
 • عباسیان، فاطمه تعیین ردۀ گویش کردی ایلام براساس اندازه‌گیری VOT [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 79-99]
 • علی نژاد، بتول تحلیل آکوستیکی ”آهنگ“ در قصه‌گویی کودکان فارسی‌زبان بر پایۀ الگوی خیزان، افتان و پیوستگی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 41-60]

ف

 • فنودی، حکیمه تحلیل ساختواژی ابداعات واژگانی در آنگاه پس از تندر اخوان ثالث [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 31-56]

ق

 • قربان صباغ، محمود رضا سبک‌شناسی نحوی داستان ”قفس“ صادق چوبک بر اساس صدای دستوری [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 85-104]

ک

گ

 • گلفام، ارسلان مطابقه، مقوله‌ای معنامند در ساخت غیرشخصی: تحلیلی در چارچوب دستور شناختی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 1-29]

م

 • میرزایی پرکلی، جعفر بررسی هنجارگریزی معنایی در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 47-68]
 • منصوری، مهرزاد بررسی جایگاه بی‌نشان قید حالت در زبان فارسی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 1-19]
 • منفرد، نرجس سازوکار معناپردازی رنگ در بیلبوردهای تجاری شهر تهران: مطالعة موردی بیلبوردهای تجاری شرکت بیمة معلم، پودر تاژ و اسنک چی‌توز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 61-84]
 • مهدوی، زهرا بررسی هنجارگریزی معنایی در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 47-68]

ن

 • نوربخش، ماندانا تعیین ردۀ گویش کردی ایلام براساس اندازه‌گیری VOT [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 79-99]

و

ی

 • یوسفی راد، فاطمه بررسی سه تکواژ «-ænæ»، «-æwæ» و «-æɾæ» در هورامی: پس‌اضافه یا حالت‌نما [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 115-135]